Polityka prywatności - Kraina Eksperymentów
ZABAWKA ROKU 2023
KUP NAGRODZONY ZESTAW >

Polityka prywatności, polityka cookies – Kraina Eksperymentów

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy krainaeksperymentow-zgora.pl (dalej: „Sklep”), prowadzony pod adresem www.krainaeksperymentow-zgora.pl (dalej: „Witryna”), przez Małgorzatę Zubaszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kraina Eksperymentów Małgorzata Zubaszewska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leopolda Okulickiego 29/46, NIP: 9241745290, REGON: 081192841, będącą jednocześnie administratorem danych (dalej: „Administrator”).

Wszelkie gromadzone przez Witrynę dane zabezpieczone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (dalej: „Rozporządzenie”) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Cel udostępnienia danych osobowych

Głównym celem zbierania przez Sklep danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy sprzedaży. Ponadto, jesteś proszony o udostępnienie swoich danych osobowych w celu prowadzenia indywidualnego konta użytkownika, otrzymywania informacji na temat produktów oraz uczestnictwa w promocjach i konkursach.

 1. Dane zbierane automatycznie

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych identyfikujących Ciebie, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies” (tzw. „ciasteczka”) podczas korzystania z Witryny.

Pliki cookies, to dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe wysyłane przez Witrynę i przechowywane na Twoim komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Sklepu. Witryna wykorzystuje pliki cookies tymczasowe (sesyjne) oraz stałe. Cookies tymczasowe działają tylko podczas przeglądania Witryny i Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Przechowywane są na Twoim urządzeniu aż do wylogowania z Witryny lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Cookies sesyjne są również wykorzystywane do przechowywania informacji o bieżących działaniach, a więc np. w przypadku zerwania połączenia z serwerem możesz wrócić w to samo miejsce Witryny. Cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu po odwiedzeniu Witryny i Sklepu, a tym samym Sklep może zapamiętać Twoje ustawienia podczas kolejnych odwiedzin Witryny. Pozwala to na łatwiejszą nawigację po Witrynie i zapamiętywane są Twoje preferencje zakupowe.

W każdym czasie możesz zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując właściwe opcje pomocy Twojej przeglądarki internetowej.

 1. Dane zbierane podczas rejestracji i dokonywania zakupów

Zarówno w przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, jak i w przypadku dokonywania zakupów z poziomu zarejestrowanego użytkownika Witryny, Sklep będzie pobierał od Ciebie następujące dane osobowe:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres kupującego,
 3. adres dostawy, jeżeli jest inny, niż kupującego,
 4. adres e-mail,
 5. numer telefonu,
 6. nazwa firmy,
 7. nr NIP.

Podanie danych wskazanych w punktach 1-5 jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów poprzez Witrynę. Jeśli nie podasz tych danych, to dokonanie zakupów nie będzie możliwe. Podanie danych wskazanych w punktach 6 i 7 jest konieczne w przypadku przedsiębiorców i służy wystawieniu faktury VAT.

W każdym czasie możesz samodzielnie dokonać zmiany początkowo wskazanych danych osobowych.

Jeżeli zarejestrowałeś konto użytkownika, to w każdym czasie możesz zawnioskować do Administratora o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich Twoich danych osobowych i jest nieodwracalne w skutkach. Administrator może także usunąć konto nieaktywne, tj. takie, do którego nie zalogowałeś się co najmniej trzy lata.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich przechowywania, a także realizacją usług Sklepu zamieszczone są w Regulaminie.

 1. Inne dane zbierane przez Witrynę

Przy wyrażeniu odrębnej zgody Sklep może gromadzić inne dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia konkursu lub promocji, zgodnie z regulaminem konkursu / promocji.

Ponadto, www.krainaeksperymentow-zgora.pl , w zależności od wybranych ustawień w danym serwisie społecznościowym, może przetwarzać dane osobowe dotyczące działań w obrębie Twojego profilu w danym serwisie, w tym m.in. udostępnione przez Ciebie zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwę użytkownika, zdjęcia, komentarze itp.

 1. Okres przetwarzania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy sprzedaży przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji usług zgodnie z Regulaminem. W przypadku udzielenia zgody, Twoje dane osobowe przetwarzane są do momentu jej cofnięcia, ograniczenia, albo podjęcia przez Ciebie innych działań ograniczających wcześniej wyrażoną zgodę, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Krainę Eksperymentów do dłuższego przetwarzania tych danych, względnie Kraina Eksperymentów będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

 1. Dalsze udostępnianie informacji i danych osobowych

Podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W celu realizacji umowy sprzedaży Sklep może udostępniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom: Przelewy24.pl, firmie kurierskiej aktualnie współpracującej z Krainą Eksperymentów.

 1. Środki bezpieczeństwa

Sklep na bieżąco dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe i chronić je przez działaniem osób trzecich. Kraina Eksperymentów stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Twoich danych osobowych, w szczególności stosuje zabezpieczenia w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL. Ponadto, wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych następują za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia.

Stosowany przez Krainę Eksperymentów protokół SSL, to zabezpieczenie umożliwiające zakodowanie przesyłanych danych pomiędzy Tobą a Sklepem. Osoby trzecie nie mają możliwości przechwycenia Twoich danych, w tym imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e-mail. Szyfrowaniem objęte są Twoje dane osobowe przekazywane Krainie Eksperymentów podczas składania zamówienia.

Wskazane wyżej działania mogą okazać się niewystarczające w sytuacji, jeżeli Ty sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. Musisz zachować w poufności swój login oraz hasło do Witryny i nie udostępniać tych danych osobom trzecim. Pamięta, że Sklep nigdy nie zwróci się do Ciebie o ich podanie z wyjątkiem obowiązku podania loginu i hasła w trakcie logowania w Witrynie. Sklep zaleca, abyś po zakończeniu korzystania z Witryny wylogować się ze swojego konta, aby uniemożliwić korzystanie z niego osobom trzecim.

 1. Twoje prawa

Po zalogowaniu się do Witryny z użyciem Twojego adresu e-mail oraz hasła, możesz w każdym czasie uzyskać podgląd do swoich danych osobowych oraz edytować je. W razie, gdybyś zapomniał hasła lub wystąpią inne problemy z logowanie, skontaktuj się z Krainą Eksperymentów poprzez e-mail: biuro@krainaeksperymentow-zgora.pl .

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, w każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych przez Krainę Eksperymentów czuwa Administrator, z którym możesz się skontaktować w przypadku podejrzenia naruszenia Twoich praw. W trosce o Twoje bezpieczeństwo, wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie rozpatrywane w sposób gwarantujący najwyższy poziom ochrony przetwarzania danych.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, o czym zostaniesz poinformowany na stronie www.krainaeksperymentow-zgora.pl .

Wszelkie pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Ciebie zgłaszane na adres e-mail: biuro@krainaeksperymentow-zgora.pl .

Zamówienie
Scroll to Top